Фото атеље „Декор“

Назив фонда:  Фото атеље „Декор“

Граничне године фонда: 1956-1959, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.1м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: решење о оснивању радње, правила о пословању радње, регистрација радње, решење о престанку рада атељеа, списак службеника, уговор о учењу, биланс,       завршни рачун