Цигларско црепарско предузеће „7. јул“ Скобаљ

Назив фонда:  Цигларско црепарско предузеће „7. јул“ Скобаљ

Граничне године фонда: 1954-1958, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.6м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: оснивање предузећа, персонална акта, уговори о раду, записници са             седница, откази, биланс, пописне
листе, изводи, друштвени план