Шумско-привредна организација „Горан“

Назив фонда:  Шумско-привредна организација „Горан“

Граничне године фонда: 1955-1964, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 1.0м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: решење о оснивању предузећа, поседовни листови, записници, платни спискови, персонална решења, записници са седница, правилници, извештаји, завршни рачуни