,,16.октобар“ А.Д. у стечају

Назив фонда: ,,16.октобар“ А.Д. у стечају

Граничне године фонда: 1937-2006 Смедерево

Количина грађе (у метрима): 35.2м

Степен сређености: несређено