O нама

Историјски архив у Смедереву основан је Одлуком Скупштине Општине Смедерево, 6. августа 1992. године. Рад на прикупљању, сређивању, обради и заштити архивске грађе, настале у смедеревском крају, до доношења ове одлуке обављао је Историјски архив Пожаревац. Након процеса преузимања архивске грађе од пожаревачког архива, смедеревски архив је и званично почео са радом 2. јула 1994. године. По доношењу Одлуке о оснивању, Историјском архиву у Смедереву дата је на коришћење зграда у улици Краља Петра I бр. 2, површине 580 м2., где се Архив и данас налази. Овај објекат подигнут је 1942. године, по пројекту архитекте Михајла Вулчевића, а за потребе Набављачке задруге државних службеника. Зграда спада уред веома успелих решења подигнутих у ужем центру града Смедерева, а са елементима архитектуре српске Модерне. У једном периоду, на истом месту, била је смештена и смедеревска Народна библиотека.  Данас, након више од две деценије рада, Историјски архив у Смедереву располаже са 143 фонда, односно 1.500 м архивске грађе која обухвата период XIX и XX века. Осим књига протокола (рођених, венчаних умрлих), по значају се посебно издвајају фондови: Начелство округа смедеревског (1839- 1922), Начелство округа подунавског – Смедерево (1890-1900), Суд округа смедеревског – Смедерево (1838-1915), Смедеревска задруга АД – Смедерево (1887-1949), Изванредни Комесаријат за обнову Смедерева (1941-1944) и лични фонд Милана Јовановића Стоимировића.  Архив у Смедереву покрива подручије општине Смедерево и једини је архив у Републици Србији са таквом територијалном надлежношћу.

 

Наша издања