Библиотека

Једновремено са оснивањем Историјског архива, 1992. године, основана је и библиотека која је тесно повезана са основним задацима и делатношћу архивске службе у целини. Архивска библиотека спада у специјализоване библиотеке затвореног типа и у складу са тим омогућава стручну едукацију запослених у Архиву и пружа стручну помоћ корисницима – истраживачима архивске грађе и библиотечког материјала. Књижни фонд архивске библиотеке формирао се упоредо са архивском грађом и непрестано се допуњава и обнавља. Фонд архивске библиотеке поседује око 2000 библиотечких јединица из области научне и стручне литературе, међу којима се издвајају старе и ретке књиге, као и издања српске краљевске академије (српски етнографски зборник). Посебне јединице библиотечке грађе чувају се у депоу под истим условима као и архивска грађа. Извори допуњавања књижног фонда Архива су поклони, размена и скромна куповина књига. У саставу библиотеке Историјског архива у Смедереву налази се и читаоница која је на располагању истраживачима и другим корисницима сваког радног дана од 09 до 14 часова. Поступање према архивској грађи у просторијама читаонице Архива регулисано је посебним Правилником о условима и начину коришћења архивске грађе и књижног фонда (о Правилнику видети овде).

СТАРЕ И РЕТКЕ КЊИГЕ

 

ИЗДАВАШТВО

У широком спектру делатности Историјског архива у Смедереву културно-просветни рад огледа се у многим сегментима. То су пре свега, издавачка делатност, промоције издања Архива и издања која су настала на основу истражене архивске грађе у Архиву, изложбе архивских докумената, рад са истраживачима, сарадња са архивима, научним и другим установама у граду Смедереву и Србији, све у циљу приближавања Архива широј јавности и већем броју корисника.

Историјски архив у Смедереву издавачком делатношћу бави се од првих година свог оснивања и на тај начин доприноси да се стручној, научној и широј јавности буду доступна документа која се чувају у фондовима Архива. Издавачком делатношћу, односно публиковањем архивске грађе, Архив је постао један од генератора ширења знања о историји смедеревског краја. Посебно издвајамо следећа издања:

 

  1. ПАВЛОВИЋ, Леонтије,Стварање култова првих Немањића у Хиландару и Студеници (овде) 
  2. ЈОВАНОВИЋ Стоимировић, Милан, Балкан Балканцима и друге приче (овде)
  3. ШТЕРИЋ, Славољуб Б.,Смедеревски бој 1914 године (овде)
  4. ПЕШИЋ, Милосав С.,Књига промена : романсирана илустрована прошлост Смедерева (овде) 
  5. ЈЕРЕМИЋ, Сава И.,Meae Memoriae = Моје успомене : из рата 1912. и 1913. год (овде) 
  6. ЦУЊАК, Млађан,Средњовековно оружје и опрема ратника са територије


Подунавског и Браничевског округа (овде)