Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
smederevskiarhiv@gmail.com

Захтеви физичких лица

Заинтересовани корисници могу поднети захтев у слободној форми препорученом поштом или непосредном предајом у Историјском архиву у Смедереву. Корисницима се препоручује коришћење обрасца захтева који се може преузети на овој страници.

Приложене датотеке