Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Историјски архив у Смедереву се прикључио АРХИСУ

09/11/2020

Историјски архив у Смедереву је дана 6. новембра био домаћин делегацији Архива Србије поводом имплементације платформе АРХИС, јединственог архивског информационог система. Архив Србије је у претходне две године радио на развоју јединственог софтверског решења за дигитализацију, управљање и чување архивске грађе. Од самог почетка Историјски архив у Смедереву је био директно укључен и имао је активну улогу у тестирању и примени овог јединственог програмског решења.

АРХИС представља унапређење архивске делатности кроз примену савремених технологија у архивској струци, односно АРХИС ће поједноставити и убрзати рад архива и прилагодити пословање савременим условима електронског пословања. Умрежавање архива у систем АРХИС је од изузетног значаја јер сам систем омогућава претрагу по кључној речи свим корисницима, а самим архивима омогућава сређивање архивске грађе по принципима које архивистичка струка налаже.