Скупштина општине Сараорци

Назив фонда: Скупштина општине Сараорци

Граничне године фонда: 1960-1966, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 12.2м

Степен сређености: несређено