Фондови и збирке

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ У СМЕДЕРЕВУ

 

Ова установа располаже са 150 фондова и збирки. Категоризацијом архивске грађе, на основу члана 72. Закона о заштити културних добара (Службени гласник СР Србије 28/77), Извршно веће Скупштине Социјалистичке Републике Србије, на предлог Републичког савеза за заштиту културних добара, доноси Одлуку о утврђењу архивских фондова од изузетног значаја. Фондови од изузетног значаја у Архиву у Смедереву су:

  • Земљорадничка задруга у Вранову
  • Матичне књиге
  • Начелства округа 1918-1941

На основу члана 56. Закона о културним добрима (Службени гласник РС БР 71/94), Народна скупштина РС, на Другој седници Другог редовног заседања 1998. доноси Одлуку  којом је Градско поглаварство 1941-1944 (квислиншки период) проглашено фондом од изузетног значаја.

Управни одбор Архива Србије 21. децембра 1998. године, усваја листу архивске грађе од великог значаја за фондове који се налазе у Архиву Смедерева а то су:

  • Градско поглаварство 1918-1943
  • Срески народни одбори
  • Скупштине срезова 1944-1967
  • Смедеревска задруга А.д
  • Подунавска задруга А.д