Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
smederevskiarhiv@gmail.com

Дешавања

ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА МИЛАНА ЈОВАНОВИЋА СТОИМИРОВИЋА

21/08/2020

У оквиру своје делатности која подразумева преузимање, чување, одржавање, сређивање, обраду и објављивање архивске грађе у Историјском архиву у Смедереву окончано је скенирање фотографија из Личног фонда Милана Јовановића Стоимировића и израђени су листићи картотечког инвентара збирке фотографија како у стандардној форми тако и у електронској. Фотографије су сигниране, печатиране и похрањене у специјалне пергаминске […]

Зборник радова

26/03/2020

У овим тешким данима, Историјски архив у Смедереву придружује се другим установама културе које су омогућиле приступ дигиталним публикацијама.