Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Запослени

Неда М. Мирић рођена је 19.8.1975. године у Смедереву. Основну и средњу школу завршила је у Смедереву. Дипломирала је на Филозофском факултету Одељења за археологију, на класичној археологији у Београду 2014. године са темом Античке некрополе Смедерева. Бави се научно-истраживачким радом из археологије и архивистике. Аутор је научних чланака објављених у домаћим часописима из области археологије, архивистике и приређивач је више изложба. Своју радну каријеру започела је 1998. године, а од 2011. године професионалну каријеру обавља у установама културе. Од 2018. године запослена је у Историјском архиву у Смедереву. Положила је стручни архивистички испит у Архиву Србије 2020. године. Има стручно звање архивисте. Од 29. новембра 2022. године вршилац је дужности директора Историјског архива у Смедереву.

nedamiric@arhiv.org.rs

Марија Јовановић рођена је 4.7.1985. године у Смедереву. Основну и средњу школу завршила је у Смедереву, а Вишу школу за менаџмент у Зајечару 2009.године. Од 2009. године запослена је у Историјском архиву у Смедереву. Током своје каријере учествовала је у приређивању изложба и организацији трибина и предавања. Положила је стручни архивистички испит у Архиву Србије 2011. године. Има стручно звање Виши архивски помоћник.

kontakt@arhiv.org.rs

Слађана Крунић рођена је 17.10.1977. године у Пули. Основну школу завршила је у Пули у Хрватској а средњу школу завршила је у Смедереву. Од 2006. године запослена је у Историјском архиву у Смедереву. Положила је стручни архивистички испит у Архиву Србије 2009. године. Током своје каријере била је сарадник у изради Енциклопедије Смедерево, учествовала је у приређивању изложба и организацији трибина и предавања. Има стручно звање архивски помоћник прве врсте.

sladjanakrunic@arhiv.org.rs

Маја Илић рођена је 26.5.1977.године у Смедереву. Основну и средњу школу завршила је у Смедереву. Од 2005. године запослена је у Историјском архиву у Смедереву. Положила је стручни архивистички испит у Архиву Србије 2007. године. Током своје каријере била је сарадник у изради Енциклопедије Смедерево, учествовала је у приређивању изложба и организацији трибина и предавања. Има стручно звање архивски помоћник прве врсте.

ilicmaja@arhiv.org.rs