Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Запослени

Др Данијела Милошевић рођена је 28. 8. 1980. године у Смедереву где је завршила средњу Музичку школу. Дипломирала је 2006. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду на Одељењу за историју уметности. На истом одељењу је 2019. године одбранила докторску дисертацију на предмету Историја архитектуре. Бави се научно истраживачким радом из области историје и теорије архитектуре са акцентом на националну архитектуру прве половине XX века. Аутор је научних чланака објављених у домаћим часописима и зборницима са академских конференција. Учествовала је на више начних скупова.Стручни испит у Архиву Србије положила је 2020. године. Има стручно звање архивисте.

Своју професионалну каријеру отпочела је 2003. године радом у просвети. Године 2008. именована је за директора Туристичке организације Града Смедерева. На месту уредника научно-образовног програма Центра за културу Смедерево радила је у периоду од 2009. до 2013. године. Од 2013. године налази се на позицији директорa Историјског архива у Смедереву. Током своје професионалне каријере организовала је бројна предавања из области науке, културе и уметности. Реализовала је неколико пројеката, подржаних од Министарства Републике Србије, доприносећи очувању и заштити архивске грађе као покретног кутурног добра. Успоставила је блиску сарадњу са водећим културним, научним и образовним установама као и еминентним стручњацима, у циљу проучавања завичајне историје и локалног културног наслеђа. Идејни је творац и покретач научних скупова посвећених истраживању историје и уметности смедеревског краја (Смедеревски крај 1918-1941 и Смедерево и Подунавље кроз историју).

direktor@arhiv.org.rs

Неда Мирић рођена је 19.8.1975. године у Смедереву. Основну и средњу школу завршила је у Смедереву. Дипломирала је на Филозофском факултету Одељења за археологију, на класичној археологији у Београду 2014. године са темом Античке некрополе Смедерева. Бави се научно-истраживачким радом из археологије и архивистике. Аутор је научних чланака објављених у домаћим часописима из области археологије и приређивач је више изложба. Своју радну каријеру започела је 1998. године, а од 2011. године професионалну каријеру обавља у установама културе. Од 2018. године запослена је у Историјском архиву у Смедереву. Положила је стручни архивистички испит у Архиву Србије 2020. године. Има стручно звање архивисте.

nedamiric@arhiv.org.rs

Марија Јовановић рођена је 4.7.1985. године у Смедереву. Основну и средњу школу завршила је у Смедереву, а Вишу школу за менаџмент у Зајечару 2009.године. Од 2009. године запослена је у Историјском архиву у Смедереву. Током своје каријере учествовала је у приређивању изложба и организацији трибина и предавања. Положила је стручни архивистички испит у Архиву Србије 2011. године. Има стручно звање Виши архивски помоћник.

kontakt@arhiv.org.rs

Слађана Крунић рођена је 17.10.1977. године у Пули. Основну школу завршила је у Пули у Хрватској а средњу школу завршила је у Смедереву. Од 2006. године запослена је у Историјском архиву у Смедереву. Положила је стручни архивистички испит у Архиву Србије 2009. године. Током своје каријере била је сарадник у изради Енциклопедије Смедерево, учествовала је у приређивању изложба и организацији трибина и предавања. Има стручно звање архивски помоћник прве врсте.

sladjanakrunic@arhiv.org.rs

Маја Илић рођена је 26.5.1977.године у Смедереву. Основну и средњу школу завршила је у Смедереву. Од 2005. године запослена је у Историјском архиву у Смедереву. Положила је стручни архивистички испит у Архиву Србије 2007. године. Током своје каријере била је сарадник у изради Енциклопедије Смедерево, учествовала је у приређивању изложба и организацији трибина и предавања. Има стручно звање архивски помоћник прве врсте.

ilicmaja@arhiv.org.rs