Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Захтеви физичких лица

Заинтересовани корисници могу поднети захтев у слободној форми препорученом поштом или непосредном предајом у Историјском архиву у Смедереву. Корисницима се препоручује коришћење обрасца захтева који се може преузети на овој страници.

Приложене датотеке