Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Подунавље инфо: Историјски архив у Смедереву се прикључио АРХИСУ

10/11/2020

Смедерево, 6. новембар 2020 –

Извор:  https://www.podunavlje.info/dir/2020/11/09/istorijski-arhiv-u-smederevu-se-prikljucio-informacionom-sistemu-arhis/

Историјски архив у Смедереву је дана 6. новембра био домаћин делегацији Архива Србије поводом имплементације платформе АРХИС, јединственог архивског информационог система. Архив Србије је у претходне две године радио на развоју јединственог софтверског решења за дигитализацију, управљање и чување архивске грађе. Од самог почетка Историјски архив у Смедереву је био директно укључен и имао је активну улогу у тестирању и примени овог јединственог програмског решења.