Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Набавка техничке опреме

25/12/2023

На Конкурсу за финансирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа у 2023. години, Историјски архив у Смедереву је кроз пројекат „Оснаживање оперативних могућности Установе за потребе обављања процеса дигитализације културног наслеђа у циљу обраде и унапређења услова за већу доступност архивске грађе јавности“ одобреним од стране Министарства културе и информисања, набавио Скенер А2 формата који је погодан за скенирање планова, пројеката али и старе и ретке књиге, Лаптоп за потребе истраживача у читаоници Историјског архива у Смедереву и Интерактивни дисплеј 32“ за складиштење и приказивање изложби и докумената у електронском облику.

Набавком ове техничке опреме омогућено је да се интензивира рад на заштити архивске грађе од могућих оштећења изазваних честим коришћењем али и да се архивска грађа учини доступнијом широј јавности презентовањем кроз Јединствени информативни систем за архиве Архис и Претраживач културног наслеђа.