Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Начелство округа подунавског – Смедерево (1890-1900)

Начелство округа подунавског настало је спајањем округа београдског и округа смедеревског, на основу Закона о административној подели Краљевине Србије од 15. марта 1890. године, када је дошло до спајања ранијих мањих округа и прегруписања неких окружних подручја..

Новонастало Начелство округа подунавског, са седиштем у Смедереву, обухватало је срезове: врачарски, грочански, јасенички, колубарски, космајски, посавски, смедеревски. Законом од 17. фебруора 1896. придодат је и орешки срез. Након десет година постојања, Законом од 24. јануара 1900. подунавски округ је укинут, с тим што је подељен на округе из којих је првобитно настао.

Фонд је фрагментарно сачуван, садржи једну кутију списа.

Грађа садржи: извештаје о стању у срезовима, жалбама грађана, прогањању хајдучије, јатаковању, давању помоћи у храни лицима настрадалим у поплавама, кондуит листе писара Начелства, пореским рачунима и друго.