Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ

28/01/2022

Обавештавамо Вас да ће служба Заштите архивске грађе ван Архива рад са странкама (у вези Листе категорија документарног материјала са роковима чувања, Правилника о канцеларијском и архивском пословању у класичном и електронском облику , Архивске књиге итд) обављати сваког радног дана искључиво од 12 до 14 часова.

Приложене датотеке