Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ

19/03/2020

ОБАВЕШТАВАМО ИСТРАЖИВАЧЕ И КОРИСНИКЕ УСЛУГА ДА ИСТОРИЈСКИ АРХИВ У СМЕДЕРЕВУ, ПОЧЕВ ОД 18. МАРТА 2020. ГОДИНЕ ДО ПРЕСТАНКА ВАНРЕДНОГ СТАЊА,

ПРЕСТАЈЕ  СА РАДОМ СА  СТРАНКАМА ПУТЕМ  НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА.

СВЕ ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА, ОД 8,00 ДО 15,00 ЧАСОВА, ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА 026/46-29-279 И 065/23-78-705 ИЛИ СЛАЊЕМ ЕЛЕКTРОНСКЕ ПОРУКЕ НА АДРЕСУ kontakt@arhiv.org.rs. ПОДНЕСЦИ КОРИСНИКА БИЋЕ ПРИМАНИ ПРЕКО E-MAIL АДРЕСЕ kontakt@arhiv.org.rs.

Приложене датотеке