Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Осветљење

25/01/2023

Историјски архив у Смедереву је након више година, у току децембра 2022. године, ради побољшања услова рада и брже и ефикасније услиге корисницима, набавио неопходну електричну опрему за осветљење депоа у којима се чува архивска грађа. Уграђено је 5 већих Лед панела у малом депоу и 16 мањих Лед панела у великом депоу, чиме су унапређени услови рада, у смислу да је осветљеност у депоима побољшана а да је радницима омогућено брже и лакше сналажење међу архивским кутијама у којима се грађа чува.