Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Библиотека

Једновремено са оснивањем Историјског архива, 1992. године, основана је и библиотека, тесно повезана са основним задацима и делатношћу архивске службе у целини. Архивска библиотека је регистрована 2014. године, спада у специјализоване библиотеке затвореног типа и у складу са тим омогућава стручну едукацију запослених у Архиву и пружа додатну помоћ корисницима при истраживању архивске грађе.

Књижни фонд архивске библиотеке формирао се упоредо са архивском грађом и непрестано се допуњава и обнавља. Фонд архивске библиотеке поседује 3190 библиотечких јединица из области научне и стручне литературе, међу којима се издвајају старе и ретке књиге (Путешествије по Србији од Јоакима Вујића), као и издања српске краљевске академије (Српски етнографски зборник, Одломци о грофу Ђурђу Бранковићу и Арсенију Црнојевићу од Илариона Руварца). Посебне јединице библиотечке грађе чувају се у депоу под истим условима као и архивска грађа. Извори допуњавања књижног фонда Архива су поклони, размена и скромна куповина књига.

У саставу библиотеке Историјског архива у Смедереву налази се и читаоница која је на располагању истраживачима и другим корисницима сваког радног дана од 09 до 14 часова. Поступање према архивској грађи у просторијама читаонице Архива регулисано је посебним Правилником о условима и начину коришћења архивске грађе и књижног фонда.