Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Подунавље инфо: Похрањене и дигитализоване фотографије Милана Јовановића Стоимировића

21/08/2020

Извор: http://www.podunavlje.info/dir/2020/08/21/obradjene-pohranjenje-i-digitalizovane-fotografije-milana-jovanovica-stojimirovica/

Смедерево, 21. август 2020 –

Историјски архив у Смедереву објавио је да је окончао скенирање фотографија из Личног фонда Милана Јовановића Стоимировића. Израђени су листићи картотечког инвентара збирке фотографија у стандардној и у електронској форми, фотографије су сигниране, печатиране и похрањене у специјалне пергаминске врећице, а затим у архивске кутије на трајно чување.