Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Позив суграђанима

29/03/2023

Архив (од латинске речи archium/archivum-јавна збирка, већница) је јавна установа која прикупља, сортира, чува, стручно обрађује и даје на кориштење писану баштину-архивалије насталу радом државне управе, друштвених организација, јавних институција и значајних личности на одређеној територији. Сходно томе Историјски архив у Смедереву је установа заштите културних добара која обавља сложену делатност преузимања, чувања, одржавања, сређивања, обраде и објављивања архивске грађе настале радом ствараоца и имаоца архивске грађе на територији града Смедерева.

Како бисмо сачували баштину-архивалије, оно што смо наследили, позивамо грађане као имаоце историјски вредних личних и породичних архивалија (фотографија, разгледница, докумената, дневника, хроника, и сл), да своје личне и породичне архивске збирке похраните у Историјски архив у Смедереву, како би на тај начин исте биле институционално заштићене и обрађене.

Важно је истаћи да документ није историја, али без документа нема историје, као што нема ни очувања националног и културног идентитета. Приоритет културе јесте да се заштити и сачува све оно што смо наследили, јер то је једина гаранција да ће бити сачувано и оно што данас настаје.

Култура је истовремено и нешто што треба да буде савест друштва, а архиви, архиви нису само култура они су и држава. Дакле, значај докумената је далеко већи, она сведоче о прошлој стварности, самим тим су извори сазнања, изузетно су важни за државу, народ и појединце јер имају снагу деловања било да је реч о културној, просветној, економској или некој другој политици.

Савремени архивистички стандарди нарочито подразумевају предузимање мера и активности у погледу дигитализовања архивске грађе, које представљају како мере заштите исте, тако и претварање грађе у облике доступније потенцијалним истраживачима.

Поштовани суграђани,

Ако поседујете грађу, која је по било ком основу важна за историју Града Смедерева, Србије или шире, не допустите да она ишчезне и уништи се по подрумима и таванима!