Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Поклон и откуп

06/07/2023

Захваљујемо се грађанима Смедерева који су се одазвали нашем позиву и предали историјски вредне, личне и породичне архивалије Историјском архиву у Смедереву и на тај начин омогућили да се исте институционално заштите. Међу њима се налази:

– 36 фотографија страрог Смедерева, формата 15×10;

– 18 војних карата терена територије Краљевине Југославије од 1941., преко ДФЈ, ФНРЈ, до СФР Југославије 1970. године;

Историјски архив у Смедереву је током 2023. године откупио важну грађу из приватне колекције коју чине 21 разгледница са почетка XX века и 11 старих докумената из периода средине XIX века. На илустрованим странама разгледница налазе се представе: Окружног начелства и суда; Задужбине; Цркве Светог Ђорђа; Јавног вежбања – Соколског друштва; Виле Златни брег односно Обреновић итд.

Како нам ове изузетне разгледнице и документа, приказују и описују догађаје из Смедерева, она могу имати велики значај за истраживаче који се баве историјом Града као и за богаћење Збирке разгледница и Збирке Вариа.

Поносни смо на прикупљену грађу, још једном хвала свим суграђанима који су се одазвали позиву , са назнаком да је позив и даље отворен и да увек Историјском архиву у Смедереву можете предати старе фотографије, разгледнице, документа и сл.