Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Посета Oсновне школе „Бранко Радичевић“

10/06/2022

Ученици Oсновне школе „Бранко Радичевић“ из Лугавчине, у оквиру својих школских активности, посетили су Историјски архив у Смедереву. Архивиста Неда Мирић и архивски помоћник Маја Илић су интерактивним приступом и теоријским предавањем о Архивима, архивској грађи и архивским фондовима, ученицима приближиле рад Архива и објасниле њихов значај за грађане и научнике. Тако су се ученици поменуте школе упознали са једним сегментом рада установе, као што је чување, обрада и презентовање културних добара.