Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Поштовани суграђани,

13/03/2023

Ако поседујете грађу, која је по било ком основу важна за историју Града Смедерева, Србије или шире, не допустите да она ишчезне и уништи се по подрумима и таванима!

Архив (од латинске речи archium/archivum-јавна збирка, већница) је јавна установа која прикупља, сортира, чува, стручно обрађује и даје на кориштење писану баштину-архивалије насталу радом државне управе, друштвених организација, јавних институција и значајних личности и организација на одређеној територији. Сходно томе Историјски архив у Смедереву је установа заштите културних добара која обавља сложену делатност преузимања, чувања, одржавања, сређивања, обраде и објављивања архивске грађе настале радом ствараоца и имаоца архивске грађе на територији града Смедерева.

Како бисмо сачували баштину-архивалије, оно што смо наследили, позивамо вас као имаоце историјски вредних личних и породичних архивалија (фотографија, разгледница, докумената, дневника, хроника, и сл), да своје личне и породичне архивске збирке похраните у Историјски архив у Смедереву, како би на тај начин исте биле институционално заштићене и обрађене.