Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Промоција библиотечке грађе Петра Максимовића

27/10/2023

Јуче, 26. октобра 2023. године у Историјском архиву у Смедереву одржана је Промоција библиотечке грађе Петра Максимовића.

Присутнима се у име породице обратила госпођа Драгослава Дрча рођена Максимовић, о самом Петру Максимовићу и његовом политичком деловању текст је написао тгосподин Бранко Дукић, аутор књиге „Петар Максимовић, Политика и начела. Рукописна заоставштина“ а прочитао га је архивист Бојан Теофиловић, док је виши архивски помоћник прве врсте Марија Јовановић, упознала присутне са значајем Архива и библиотечком грађом Петра Максимовића која се чува у нашој Установи.