Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

РАДНЕ СТАНИЦЕ НОВИЈЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

27/12/2022

На Конкурсу за финансирање дигитализације културног наслеђа у 2022. години, Историјски архив у Смедереву је кроз пројекат „Подизање техничких капацитета установе за потребе обављања процеса дигитализације архивске грађе“ одобреним од стране Министарства културе и информисања, набавио радне станице (рачунаре) новије генерације, чиме је омогућено да се интензивира рад на заштити архивске грађе од могућих оштећења изазваних честим коришћењем али и да се архивска грађа учини доступнијом широј јавности презентовањем кроз Јединствени информативни систем за архиве Архис и Претраживач културног наслеђа.