Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Саветовање стручних лица запослених на заштити архивске грађе ван архива у Архивској мрежи Србије

20/12/2021

Архивистичко друштво Србије и Историјски архив у Смедереву одржали су 17. децембра 2021. године у Регионалном центру за професионални развој запослених Саветовање представника свих архива у Србији, стручних лица која су ангажована у архивима на заштити архивске грађе ван архива.

Кључну тему представљали су Закон о архивској грађи и архивској делатности, подзаконска акта донета на основу овог закона, а која су од значаја за заштиту архивске грађе ван архива и рад спољне службе, као и међусобно усаглашавање и стандардизација рада на заштити архивске грађе ван архива у архивској мрежи Србије. Саветовање су отвориле председница Архивистичког друштва Србије Лела Павловић и директорка Историјског архива у Смедереву др Данијела Милошевић а радним састанком је председавала др Јасмина Живковић, координатор Радне групе за заштиту архивске грађе ван архива Архивистичког друштва.

Домаћин Саветовања био је Историјски архив у Смедереву.