Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Фондови после 1945. године

 • ,,16.октобар“ А.Д. у стечају 1937-2006 Смедерево
 • ,,Уно Мартин – хоме“ А.Д. у стечају 1960-2010
 • Градски народни одбор 1945-1955
 • Градско народно позориште 1950-1956 Смедерево
 • Градско услужно предузеће „Звезда“ 1950-1951 Смедерево
 • ДД „Симакс“ у стечају 1989-2004 Смедерево
 • Дом ученика у привреди 1946-1947 Смедерево
 • ДОО „Велур“ у стечају 1976-2003 Смедерево
 • ДОО „Југово оператива“ у стечају 2003-2007 Смедерево
 • ДОО „Магнет комерц“ у стечају 2002-2013 Смедерево
 • ДП ПК „Годомин“ у стечају 1968-2005 Смедерево
 • ДП фабрика грађевинских машина „Фаграм“ у стечају 1948-1995
 • Државни завод социјалног осигурања Београд, експозитура Смедерево 1946-1950
 • Жито-млинско предузеће „Напредак“ Велика Плана 1959-1962
 • Завод за стамбену и комуналну изградњу Смедерево 1958-1963
 • Здружено предузеће „Инос“ Београд експозитура Смедерево 1976-1980
 • Земљорадничка задруга Враново 1954-1956 Враново
 • Земљорадничка задруга Добри До 1972-1986 Добри До
 • Земљорадничка задруга Друговац у стечају 2002-2008 Друговац
 • Кожухарско прерађивачка задруга Умчари 1957-1960