Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Водањска кредитно земљорадничка задруга и Обласни савез земљорадничко набављачких задруга

Назив фонда: Водањска кредитно земљорадничка задруга, Смедерево
Граничне године фонда: 1938-1943
Степен сређености: сређено

Назив фонда: Обласни савез земљорадничко набављачких задруга, Смедерево
Граничне године фонда: 1923-1934
Степен сређености: сређено

*Напомена: Због мањег обима архивске грађе, ова два фонда су, заједно са Смедеревском виноградарском задругом (која је наведена у списку фондова после 1945.године, јер датом периоду и припада), физички обједињена у једну кутију, и заједно чине 0.1м архивске грађе.

О задругама уопштено: Задругарски покрет у Европи настао је у 19. веку као политичко – економски покрет заснован на идеји да се трајно побољшају услови рада и живота произвођача и потрошача. Прва земљорадничка кредитна задруга у Србији основана 1894. године у селу Вранову код Смедерева. Поред кредитних задруга, које су давале позајмице и примале улоге на штедњу својих задругара, почело је оснивање и других типова задруга. По угледу на привредно развијене европске земље, почело је оснивање специјализованих задруга за поједине делатности: за набавку индустријске робе (набављачке), машинске, продајне, виноградарске, млинарске, млекарске, за узајамну помоћ и друго. На градском подручју основане су од 70-их година 19. века занатске задруге. Оне су по свом облику биле: произвођачко-прерађивачке, набављачко-потрошачке и занатско-кредитне. Закон о земљорадничким и занатским задругама, који је донет 1898. године замењен је Законом привредним задругама из 1937. године.