Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Гимназија Смедерево

Назив фонда: Гимназија Смедерево, Смедерево
Граничне године фонда: 1918-1992
Количина грађе (у метрима): 10.0м
Степен сређености: сређено

Опис фонда – Фонд садржи: уписнице, Летопис школа, Дневник вишег течаја ЈА у Смедереву, деловоднике, регистре, записнике седница Наставничког савета, књиге услуга, књиге потрошног материјала, књиге инвентара, књиге извршења финансијског плана школе, књигу благајне Удружења професора и наставника, стручне испите, планове рада, упис ученика, разне правилнике, административна акта, књиге основних средстава и екскурзија, штафете, платне спискове, извештаје о раду школе, персоналну документацију радника школе, фотографије.