Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Градски народни одбор 1945-1955

Назив фонда: Градски народни одбор
Граничне године фонда: 1945-1955
Количина грађе (у метрима): 19.0м
Степен сређености: несређено

Градски народни одбор, који је издвојен из среза, као орган државне власти града, има надлежност месног и среског народног одбора. Градски народни одбор ће се старати за учвршћивање савеза радног народа села и града и за заштиту радног народа у граду од експлоатације за подизање комуналног газдинства и побољшање животних услова (нарочито радног народа) подизањем стамбених зграда, увођењем осветљења, гаса, уређењем градског саобраћаја, оснивањем хотела, мензи, ресторана, болница, дечијих домова и др.

Општине, као основне самоуправне јединице државне власти, уређене су у Србији на основу Турског устава из 1838. године. Законом о „устроенију обштина“ од 13.07.1839. године, на челу општине био је кмет, односно председник „Примелителног суда“.

У погледу судских функција, општине су стајале под надзором окружних судова, а, у погледу осталих дужности, под надзором среских начелника. Општински суд, прва непосредна власт у општини, вршио је судску, управно-полицијску и самоуправну функцију. У периоду 1941-1944. године општинске управе постављају окупациске власти. Оне су радиле све до 1944. године када су замењене новим властима општинским, народноослободилачким одборима.