Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Градско поглаварство

Назив фонда: Градско поглаварство, Смедерево
Граничне године фонда: 1923-1944
Количина грађе (у метрима): 1.35м
Степен сређености: сређено

Опис фонда – Архива Градског поглаварства садржи 6 књига и 9 кутија списа. Садржај грађе: општа архива, пројектна, финансијска и техничка документација.