Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

ДД „Симакс“ у стечају 1989-2004 Смедерево

Назив фонда: ДД „Симакс“ у стечају Смедерево
Граничне године фонда: 1989-2004
Количина грађе (у метрима): 26.6м
Степен сређености: несређено