Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Изванредни комесаријат за обнову Смедерева

Назив фонда: Изванредни комесаријат за обнову Смедерева, Смедерево
Граничне године фонда: 1941-1944
Количина грађе (у метрима): 14.7м
Степен сређености: сређено

Опис фонда – Фонд чине 102 кутије списа и 51 књига. Фонд се састоји из благајне комесаријата, техничког одељка и економат. Грађа садржи: зајмове за обнову јавних и приватних зграда, трошкове изградње, утрошени грађевински материјал, техничку документацију, комасација, платни спискови и друго. Пројекти су издвојени из фонда комесаријата.

Петог јуна 1941. године десила се велика експлозија у смедеревској Тврђави, разорне моћи, чији узроци нису до сада разјашњени. Због самих околности у граду, трагедија је била још већа. Тога дана у Смедереву је био пијачни дан, замена неважећег новца, ученици Гимназије добијали су сведочанства, а чиновници Дунавске бановине примали плате. Биланс експлозије није тачно утврђен. Доњи део града био је до темеља порушен, а друга половина у великој мери оштећена. Процењује се да је страдало или је рањено око четири хиљаде људи, на месту где их је задесила експлозија. Након тога, за комесара за обнову Смедерева постављен је Димитрије Љотић. Први задатак комесара био је сахрањивање погинулих, пружање помоћи рањенима, организација живота у граду и изградња и обнова порушених кућа. Одлука о завршетку радова на изградњи је донета тако да су сви радови морали да се заврше до 01.09.1944. године.