Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Машинско сервисна радионица „Станимир Марковић“ 1951-1970 Смедерево

Назив фонда: Машинско сервисна радионица „Станимир Марковић“ 1951-1970 Смедерево
Граничне године фонда: 1951-1970
Количина грађе (у метрима): 0.7м
Степен сређености: сређено