Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Народни одбор општине Ландол 1948-1954

Назив фонда: Народни одбор општине Ландол
Граничне године фонда: 1948-1954
Количина грађе (у метрима): 0.2м
Степен сређености: сређено

Општи закон о народним одборима из 1952. године започео је процес децентрализације читавог друштвеног система. Народни одбори су највиши локални органи државне власти и органи народног самоуправљања у општинама и градовима. Територија народних одбора општина била је утврђена Законом о подели територије НР Србије из 1952. године. Народни одбори општина врше све послове од значаја за привредни комунални, културни и социјални живот општине. После доношења Устава СР Србије 1963. године народни одбори прерастају у скупштине општина. Грађа народних одбора општина пружа податке: о избору одборника; раду комисија; формирању стамбених заједница;радним односима; регистрација и ликвидација самосталних занатских радњи; имовинско-правни односи; увођење месног самодоприноса и др.