Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Народни одбор среза подунавског (смедеревског) 1944-1963

Назив фонда: Народни одбор среза подунавског (смедеревског)
Граничне године фонда: 1944-1963
Количина грађе (у метрима): 111.5м
Степен сређености: несређено

Народни одбор среза смедеревског, са седиштем у Смедереву, образован је на основу закона о спровођењу уређења општине и срезова од 16. јула 1955. године и закона о подручјима срезова и општина у Народној републици Србији од 20. јула 1955. године. Ново образовани срез Смедерево обухватао је подручје бивших срезова; Подунавског, Поморавског и Јасеничког. Изменом и допуном закона о подручју срезова и општина у НР Србији од 22. јуна 1957. године на подручју Среза Смедерево укинути су народни одбори општина. На основу закона о подручју срезова и општина, од 17. новембра 1962. године укинут је срез Смедерево, а његова територија ушла је у новоформирану скупштину среза Смедерева.