Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Окружни суд у Смедереву 1945-1968 (162 предмета)

Назив фонда: Окружни суд у Смедереву
Граничне године фонда: 1945-1968
Количина грађе (у метрима): 2.0м
Степен сређености: сређено