Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Окружно привредно предузеће „Окнап“ 1945-1953 Смедерево

Назив фонда: Окружно привредно предузеће „Окнап“ 1945-1953 Смедерево
Граничне године фонда: 1945-1953
Количина грађе (у метрима): 0.5м
Степен сређености: сређено