Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Подунавско окружна задруга АД Смедерево

Назив фонда: Подунавско окружна задруга АД, Смедерево
Граничне године фонда: 1892-1949
Количина грађе (у метрима): 1.0м
Степен сређености: сређено

Опис фонда – Грађа садржи: записнике управног и надзорног одбора, зборове акционара, податке о дужницима и јемцима, спискове акционара менице, тапије, билансе, завршне рачуне, преписке са другим банкама и друга пословања банака.

Ова задруга вршила је куповину и продају све врсте роба, земаљских производа за туђ рачун, примала је новац на штедњу и давала зајмове, издавала гарантна писма и вршила све банкарске послове. 1938. године задруга проширује своју делатност да може да се бави израдом памучних тканина. Дана 20.03.1947. године отворен је поступак ликвидације. Поступак ликвидације завршен је 24.03.1949. године.