Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Предузеће за откуп и промет на велико „Панонија Воће“ 1954-1962 Смедерево

Назив фонда: Предузеће за откуп и промет на велико „Панонија Воће“ 1954-1962 Смедерево
Граничне године фонда: 1954-1962
Количина грађе (у метрима): 0.8м
Степен сређености: сређено