Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Самоуправна интересна заједница дечије заштите 1972-1989

Назив фонда: Самоуправна интересна заједница дечије заштите
Граничне године фонда: 1972-1989
Количина грађе (у метрима): 3.0м
Степен сређености: несређено

Од 1967. године уместо фондова оснивају се, на основу законских прописа, интересне заједнице у којима су заступљени и корисници и даваоци услуга. Уставни систем самоуправне интересне заједнице уведене су 1971. године 21. уставним амандманом и уставом из 1974. године осниване су у области друштвених делатности (образовање, наука, култура, здравство, социјална заштита и физичка култура). У области материјалне производње Самоуправне интересне заједнице укинуте су 1986. године. У друштвеним делатностима престају да раде 1990. године.