Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Скупштина општине Смедерево 1944-1985

Назив фонда: Скупштина општине Смедерево
Граничне године фонда: 1944-1985
Количина грађе (у метрима): 338.0м
Степен сређености: несређено

Уставом СР Србије из 1963. године народни одбори општине прерастају у скупштине општина. Скупштине општина су највиши органи власти и орган друштвеног самоуправљана у општини. Општинску скупштину сачињавају Општинско веће и Веће радних заједница. Скупштина општине доноси статут, oдлуке, друштвени план и буџет, урбанистички план, оснива општинске фондове, радне и друге организације, расписује референдуме и изборе и друго.