Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Смедеревска задруга АД Смедерево

Назив фонда: Смедеревска задруга АД, Смедерево
Граничне године фонда: 1887-1949
Количина грађе (у метрима): 2.1м
Степен сређености: сређено

Опис фонда – Грађа садржи: спискове акционара, записнике са зборова акционара, записнике управног и надзорног одбора, извештаје, завршне рачуне, изводе текућих рачуна, тапије, преписке са другим банкама, преписке са органима власти, менице и облигације.

Смедеревска задруга АД основана је 29.јануара 1887.године. Први назив јој је био Задруга за међусобно помагање и штедњу. Решењем министарства финансија донета је одлука о престанку рада 10.10.1946. године а егзистирала је до 4. априла 1949. године.