Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Срески савез земљорадничких задруга 1947-1955 Смедерево

Назив фонда: Срески савез земљорадничких задруга 1947-1955 Смедерево
Граничне године фонда: 1947-1955
Количина грађе (у метрима): 0.1м
Степен сређености: сређено

У послератном периоду углавном су се развијала два типа задружних организација: земљорадничке и градске. Правну основу за њихов развој представљају: Основни закон о задругама из 1946, основни закон о земљорадничким задругама из 1949, као и Уредбе о земљорадничким задругама из 1954, 1958, 1961.