Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Среско-цигларско црепарско предузеће „Црепар“ 1947-1951

Назив фонда: Среско-цигларско црепарско предузеће „Црепар“ 1947-1951
Граничне године фонда: 1947-1951
Количина грађе (у метрима): 0.1м
Степен сређености: сређено