Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Стамбена заједница „Лештар“ 1959-1965

Назив фонда: Стамбена заједница „Лештар“
Граничне године фонда: 1959-1965
Количина грађе (у метрима): 0.2м
Степен сређености: /

Стамбене заједнице образоване су за одређен број зграда, према подели коју је вршио народни одбор општине. Оне су почеле да отварају разне сервисе за помоћ домаћинства. Бавили су се прањем и пеглањем, чишћењем станова и разним занатским услугама. Одлуком Народног одбора општине Смедерево од 25.06.1959. године основана је стамбена заједница „Лештар“.