Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Трговинско предузеће за промет отпацима на велико „Дунав“ 1956-1965 Смедерево

Назив фонда: Трговинско предузеће за промет отпацима на велико „Дунав“ 1956-1965 Смедерево
Граничне године фонда: 1956-1965
Количина грађе (у метрима): 0.7м
Степен сређености: сређено