Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

,,Уно Мартин – хоме“ А.Д. у стечају 1960-2010

Назив фонда: ,,Уно Мартин – хоме“ А.Д. у стечају
Граничне године фонда: 1960-2010
Количина грађе (у метрима): 8.3м
Степен сређености: несређено